Velkommen til Ryfylke Energi AS
Ryfylke Energi AS er et konsulentfirma hovedsaklig innen vannkraft og vannkraftsinstallasjoner,
vi tilbyr rådgivning og prosjektledelse både innen utbygging og oppgradering av vannkraftverk.

Madland Kraft

Madland Kraft AS er privateid, og Ryfylke Energi forestår totalprosjektering og byggeledelse.
Kraftverket ligger på Madland i Gjesdal, og består av to inntak og rørgater 
som møtes i kraftstasjonen.
Produksjonen vil ligge på 8,5 GWh
Arbidet pågår for fullt!

Dette er kraftstasjonen, bildet under er en 3D tegning som har vært brukt i arbeidet.

All prosjektering og byggeledelse er utført av Ryfylke Energi.
Vi har godt samarbeid med lokale entreprenører, og internasjonale leverandører.

Det krever mye tilstedeværelse for å lede prosjektets fremdrift, vi vektlegger oppfølging og fysisk tilstedeværelse. På den måten er vi til enhver tid ajour med utviklingen i prosjektet.

På bildene over og under ser en det komplekse betongarbeidet under innstøpingen av hovedventil og utløp. På bildet under ser en det ferdige resultatet.
Men ennå gjenstår mye arbeid innvendig i kraftstasjonen.

Turbinen på bildet over er en Francisturbin levert av 
GUGLER Water Turbines GmbH.


Bildet over viser kraftstasjonen tidligere i sommer (09). En kan se rørgaten til høyre i bildet, som på dette tidspunkt er kommet inn i bygningen.
Den andre rørgaten er nedgravd og entrer bygget til høyre for dieseltanken omtrent midt i bildet.

Bildet over viser kontordelen i kraftstasjonen. Her vil en kunne styre anlegget og installere utstyr for overvåking av drift. Styringsanlegget vil også settes i denne delen av bygget.
I vinduene på høyre siden vil en kunne se ned innvendig i stasjonen.

Her ser en villmarkspanelet vi har valgt til utvendig kledning.
Det er blitt beiset i en gråfarge som får treverket til å fremstå som naturlig eldet av vær og vind, og gir bygningen et naturlig og ekte preg.
Vi er i arbeidet vårt opptatt av å ivareta både miljø og visuell karakter, noe vi føler har kommet godt frem i Madlandprosjektet.

Her ser en fire av gravemaskinene i sving. Det er absolutt merkbart tempo når anleggsarbeidet er så omfattende.

Nedbørsrekorden sommeren 2009 medførte at alle mann måtte i sving for å begrense vannmengdene. Da måtte også konsulenter i sving, og gjøre sin innsats i flommen.
På bildene over og under ser en arbeidet med å demme opp foran inntaket for å hindre mest mulig vann i å renne inn i inntakskon. 

Den innvendige kledningen i kraftstasjonen er stort sett på plass.
Vi vil følge opp med flere bilder av kraftstasjonen etterhvert.
Foreløpig er fokus å få sluttført anleggsarbeidet på utsiden, slik at uteområdet og terrenget kan bli pent og pyntelig og vegetasjon kan etableres.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker kontakt med oss av andre grunner, ring oss gjerne på telefon 51 97 78 50
Eller daglig leder på mobil 4788 3430